Úvod > Fakulta >

Osobitosti rozvoja cestovného ruchu v Afrike a na Blízkom východe - Martina Badinková, team leader na oddelení pobytov, spoločnosť Pelikán

Pozývame Vás na prenášku o osobitostiach rozvoja cestovného ruchu v Afrike a na Blízkom východe, ktorú uskutoční Martina Badinková, team leader na oddelení pobytov. Prednáška sa koná v rámci predmetu Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu a je zameraná predovšetkým pre študentov programu cestovný ruch.
 
Dátum: 15. 11. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P217
Odborný gestor: Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je prezentovať skúsenosti z práce v cestovnom ruchu z hľadiska spoločnosti Pelikán.

Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Letecká preprava. Letecké spoločnosti. Medzinárodné podnikanie.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Gajdošíková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
zuzana.gajdosikova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária