Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí EF UMB 2022

Všetkých záujemcov o vysokoškolské štúdium pozývame na DOD EF UMB, ktoré sa bude konať dňa 8.11.2022 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Tešíme sa, že môžeme uchádzačov privítať v priestoroch Ekonomickej fakulty a stretnúť sa s nimi osobne.

 
Dátum: 8. 11. 2022
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda - Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica 974 01).
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom programu bude informovať záujemcov o

- podmienkach prijatia na štúdium,

- podaní prihlášky,

- ponuke študijných programov,

- možnosti štúdia a stáže v zahraničí ale aj informácie o voľnočasových aktivít a možností sebarozvoja na EF UMB a v meste Banská Bystri


Okrem predstavenia jednotlivých študijných programov bude študentom stredných škôl umožnené aj nahliadnuť na vyučovanie a pozrieť si nové aj historické priestory našej Ekonomickej fakulty.

Svoje otázky nám môžete zasielať už teraz na slido.sk - #dodefumbKategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1614
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
marketingef
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária