Úvod > Fakulta >

Výstava a predstavenie nových vedeckých publikácií zamestnancov IMS EF UMB

Podujatie je organizované v rámci ,,Týždňa vedy a techniky."
 
Dátum: 8. 11. 2022
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov v Poprade, chodba na 3. poschodí pri 3U9
Odborný gestor: doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je predstavenie nových vedeckých publikácií a služieb knižnice IMS, ktoré sú dostupné študentom Ekonomickej fakulty v Poprade.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Vilgová
Titul: Ing.
Organizácia: IMS EF UMB
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Týždeň vedy IMS.docx (25. 10. 2022 11:05:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária