Úvod > Fakulta >

Iniciatíva Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici

Prednáška zameraná na otvorené vládnutie v meste Banská Bystrica a diskusia s predstaviteľmi mesta Soňou Karikovou a Jakubom Gajdošíkom
 
Dátum: 14. 11. 2022
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 111
Odborný gestor: Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária