Úvod > Fakulta >

Ochrana duševného vlastníctva v cestovnom ruchu - prednáška

Pozývame Vás na prenášku o ochrane duševného vlastníctva, podstate, kategóriách duševného vlastníctva, postupe krokov pri registrácii ochrannej známky a príkladoch z praxe cestovného ruchu. Prednáška sa koná v rámci predmetu Inovácie v cestovnom ruchu. Prednášku uskutoční absolventka študijného programu Ekonomika podnikov cestovného ruchu - Alexandra Abtová.
 
Dátum: 9. 11. 2022
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P6
Odborný gestor: Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je prezentovať postupy a využívanie ochrany duševného vlastníctva v cestovnom ruchu.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ochrana duševného vlastníctva. Cestovný ruch. Inovácie v cestovnom ruchu.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Gajdošíková
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
zuzana.gajdosikova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária