Úvod > Fakulta >

Projektové riadenie vo Finančnej správe

Pozývame Vás na prednášku Ing. Jakuba Luptáka, ktorá sa bude venovať spôsobu riadenia projektov vo Finančnej správe. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 13. 12. 2022
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: č. P2, prízemie HB
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov s riadením projektov vo Finančnej správ
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Nafoussi
Titul: Ing.Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
gabriela.nafoussi
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária