Úvod > Fakulta >

ŠVA 2023 - 29. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EF UMB (prezenčne)

Zúčastnite sa 29. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2023 (ŠVA), ktorá sa bude konať na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.

ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania.

Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty.

Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení.

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.
Špeciálna sekcia je vytvorená pre študentov stredných škôl.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Prácu na ŠVA môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív.

Bližšie informácie a formulár na prihlásenie na ŠVA 2023 zverejníme už čoskoro.
 
Dátum: 30. 3. 2023
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: ŠVA 2023 patrí medzi obľúbené medzinárodné aktivity, kde môže každý študent/študentka prezentovať svoj talent, analytické schopnosti s kreativitu.

ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.


Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Škombárová
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB, Medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
E-mail:
maria.skombarova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária