Úvod > Fakulta >

Zámery politiky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku - workshop

Pozývame Vás na workshop Zámery politiky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Na workshope bude prezetovať generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Tomáš Ondrčka. Diskusia bude prebiehať v nadväznosti na projekt VEGA 1/0237/20 Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí.
 
Dátum: 6. 12. 2022
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10 P217
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.; doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.; doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je diskusia s predstaviteľmi sektora cestovného ruchu o politike cestového ruchu v nadväznosti na výsledky skúmania projektu VEGA 1/0237/20 Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Politika cestového ruchu. Inteligentný rozovj. Udržateleľný rozvoj
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš  Gajdošík
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária