Úvod > Fakulta >

Predvianočné stretnutie bývalých frankofónnych študentov EF UMB

Milí naši bývalí frankofónni študenti, srdečne vás pozývame na našu Alma mater na neformálne priateľské predvianočné stretnutie.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti vyplnením nasledovného formulára - https://bit.ly/3E9voVX
 
Dátum: 9. 12. 2022
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: miestnosť č. 313 - v podkroví Hlavnej budovy
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Po pandemickej prestávke sa chceme opätovne stretnúť s bývalými študentkami a študentmi v rámci frankofónnej komunity na EF UMB a umožniť diskusiu o aktuálnych výzvach internacionalizácie vysokých škôl a o spolupráci VŠ s praxou.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ALUMNI, Graduate Tracking, Internacionalizácia vysokých škôl
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3E9voVX
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Predvianočné stretnutie 9.12.2022.pdf (16. 11. 2022 10:57:52)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária