Úvod > Fakulta >

Európsky dvor audítorov: pohľad zvnútra (diskusia s Ing. Branislavom Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 23.11.2022 o 13,50 hod. vstúpi do úpredmetu "Úvod do európskej integrácie" Ing. Branislav Ondreáš, absolvent EF UMB, zamestnanec Európkeho dvoru audítorov - strážcu európskych financií. Študentom bude prezentovať osobitý pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a diskutovať o aktuálnych výzvach európskej integrácie. Ďalší záujemcovia o diskusiu sú vítaní.
 
Dátum: 23. 11. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P5
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" zaujímavý pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048 446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária