Úvod > Fakulta >

Tvorba podnikateľského plánu v praxi

Prednáška z praxe Ing. Mareka Dorotoviča o tvorbe podnikateľských plánov v praxi
 
Dátum: 29. 11. 2022
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P116
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška z praxe Ing. Mareka Dorotoviča o tvorbe podnikateľských plánov v praxi
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:manažment, podnikateľské prostredie, podnikateľský plán
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária