Úvod > Fakulta >

Medzinárodné doktorandské kolokvium

Denné doktorandky študijného programu cestovný ruch Mgr. Kristína Medeková, Ing. Izabela Lazurová budú prezentovať metodologické rámce spracovania svojich dizertačných prác. Prezentované metodologické postupy skúmania budú predmetom diskusie s tímom z partnerskej univerzity v Nemecku pod vedením p. prof. Haralda Pechlanera doctor honoris causa UMB.
 
Dátum: 6. 12. 2022
Čas začiatku: 13.00
Čas ukončenia: 15.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF, zasadačka 2
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálny stav rozpracovania výskumných problémov dizertačných prác s cieľom získania spätnej väzby od zahraničných partnerov
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ekonómia a manažment, cestovný ruch, manažment cieľového miesta cestovného ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária