Úvod > Fakulta >

Plánovanie v podnikoch cestovného ruchu pod vplyvom zmien ekonomického prostredia

Prednáška z praxe Ing. Adriána Šveca o plánovaní v podnikoch cestovného ruchu pod vplyvom zmien ekonomického prostredia
 
Dátum: 6. 12. 2022
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P116
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška z praxe Ing. Adriána Šveca o plánovaní v podnikoch cestovného ruchu pod vplyvom zmien ekonomického prostredia
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:cestovný ruch, manažment, plánovanie, podnikateľské prostredie
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária