Úvod > Fakulta >

EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. Luciou Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 7.12.2022 o 13,50 hod. vstúpi do úpredmetu "Úvod do európskej integrácie" Ing. Lucia Masárová, absolventka EF UMB, v súčasnosti pracujúca pre European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency v Bruseli. Prednáška predstaví Program pre jednotný trh. Prednáška sa zameria na konkrétne napĺňanie cieľa Európskej komisie k podpore podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v Európe, aby podniky mohli plne rozvinúť svoj potenciál. Všetci záujemcovia o diskusiu sú srdečne vítaní.
 
Dátum: 7. 12. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P5
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" netradičný pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska ekonomická integrácia, Európske inštitúcie
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária