Úvod > Fakulta >

Ochrana údajov v cestovnom ruchu

Pozývame Vás na workshop Ochrana údajov v cestovnom ruchu. Cieľom workshopu je oboznámiť študentov s právnou legislatívou, ktorá súvisí s ochranou osobných údajov v cestovnom ruchu a vyskúšať si na reálnych príkladoch z praxe prácu s osobnými údajmi. Workshop sa koná v rámci predmetu Analýza údajov v cestovnom ruchu a bude ho viesť Ing. Michal Marko zo spoločnosti Pelikan.s
 
Dátum: 5. 12. 2022
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CA U0 a online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abIYWqFQtWqSQITPEtjGuaNwijnInVbF8NAcFpZmMyh01%40thread.tacv2/1669794789259?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22aa31ed9e-77ba-4974-aefc-0070abe34291%22%7d
Odborný gestor: doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je oboznámiť študentov s právnou legislatívou, ktorá súvisí s ochranou osobných údajov v cestovnom ruchu a vyskúšať si na reálnych príkladoch z praxe prácu s osobnými údajmi.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:osobné údaje, GDPR, ochrana odobných údajov
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária