Úvod > Fakulta >

Medzinárodná prednáška zahraničného hosťa z Wroclaw University of Economics and Business dr. hab. Piotr Gryszel pre študentov doktorandského študia na tému Competitiveness of Tourist Regions

Dátum: 12. 12. 2022
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EFUMB, T10 P7
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne poznatky na tému konkurencieschopnosti regiónov cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonómia a manažment, cestovný ruch, konkurencieschopnosť
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária