Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov EF UMB v BB

Dňa 23. januára 2023 (pondelok) o 12:30 sa bude konať pracovné stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov EF UMB v BB. Podujatie bude prebiehať prezenčnou formou v Slávnostnej aule EF UMB.

Program stretnutia je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Prezentácia výsledkov prieskumu spokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami a
pracovným prostredím na EF UMB
3. Aktuálne otázky pedagogického procesu
4. Rôzne
5. Záver
 
Dátum: 23. 1. 2023
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB.
Odborný gestor: Ing. Kamil Ščerba, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kamil Ščerba
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
kamil.scerba
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka na pracovné stretnutie 23.01.2023.pdf (12. 1. 2023 7:03:24)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária