Úvod > Fakulta >

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

Všetkých stredoškolákov pozývame na DOD EF UMB.

Študentom budú predstavené:
-študijné programy,
-možnosti štúdia v zahraničí,
-systém štúdia na univerzite
-zaujímavý študentský život.

DOD sa bude konať dňa 14.2.2023 od 8:30 hod. v priestoroch Ekonomickej fakulty (Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter).

Súčasťou programu bude predstavenie ponuky jednotlivých študijných programov na Bakalárskom stupni štúdia (Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Manažment, Financie, bankovníctvo a investovanie, Verejná ekonomika a manažment) a diskusia.

Okrem predstavenia jednotlivých študijných programov bude študentom stredných škôl umožnené aj nahliadnuť na vyučovanie a pozrieť si nové aj historické priestory Ekonomickej fakulty.

Informácie o štúdiu na akademický rok 2023/2024 nájdeš TU - http://brozury.umb.sk/books/darh/
 
Dátum: 14. 2. 2023
Čas začiatku: 9:30
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je informovať študentov a študentky zo stredných škôl o možnosti štúdia na Ekonomickej fakulte UMB, poskytnúť informácie o podaní prihlášky a ukázať priestory budovy EF UMB.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici vzdeláva slovenských aj zahraničných študentov viac ako 45 rokov
Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti ekonomických vied. Vo vybraných študijných programoch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. EF UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi EF UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, o čom svedčia aj štatistiky uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1614
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
marketingef
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária