Úvod > Fakulta >

Odkaz profesora Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

Národná banka Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu usporiadanú pri príležitosti 120. výročia narodenia profesora Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky.
 
Dátum: 1. 3. 2023
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Národná banka Slovenska, I. Karvaša 1, Bratislava & on-line
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť detailnejšie odkaz profesora Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax a vzdať úctu tejto výnimočnej osobnosti.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ako prekonať krízy? Inflácia a politika centrálnych bánk. Nový model rastu. Prínos Imricha Karvaša k rozvoju ekonomickej a právnej teórie. Humanistický a sociálny rozmer Imricha Karvaša - odkaz pre dnešok. Slávnostné odovzdanie ceny Imricha Karvaša.
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3Jj8fok
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.
Organizácia: Národná banka Slovenska, UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 63 22
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka_MVK_Odkaz Imricha Karvaša.pdf (26. 1. 2023 8:03:12)
Program konferencie Odkaz Imricha Karvasa.pdf (26. 1. 2023 8:03:19)
Vedecky vybor MVK Odkaz prof Karvasa.pdf (26. 1. 2023 8:03:06)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária