Úvod > Fakulta >

Peter Fabok: Manažment podujatí na príklade Banskobystrického maratónu

Hlavný organizátor Banskobystrického maratónu, jediného večerného maratónu v strednej Európe, vám priblíži úskalia jeho manažmentu.
Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 15. 2. 2023
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10P7
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom osobitosti manažmentu organizovaných podujatí.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária