Úvod > Fakulta >

Menej odpadu

Prednáška expertky Denisy Leleňkovej zo spoločnosti IBM v rámci predmetu Trvalo udržateľný rozvoj na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade
 
Dátum: 6. 3. 2023
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: IMS učebňa 17
Odborný gestor: doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka  Veselovská
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
lenk.veselovska
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária