Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie Akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vážená kolegyňa, vážený kolega,
Milá študentka, milý študent,

dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie Akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorom vedenie univerzity predstaví Štatút #UMB.

Toto stretnutie sa bude konať dňa 3.3. 2023 o 9.00 h v aule Rotunda (Cesta na amfiteáter 1) alebo online* https://bit.ly/AOUMB_mar2023.

Štatút UMB, ktorý bude následne predmetom schvaľovania Akademickým senátom UMB dňa 6. marca 2023, bude zverejnený v LMS kurze AS UMB dňa 27. 2. 2023 a prostredníctvom zástupcov jednotlivých súčastí distribuovaný členom Akademickej obce UMB.

Tešíme sa na stretnutie a konštruktívnu diskusiu k tak významnému dokumentu, akým štatút univerzity určite je.

Program:
-Otvorenie.
-Štatút Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
-Diskusia.
-Záver.
 
Dátum: 3. 3. 2023
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda - Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica 974 01).
Hlavný cieľ: -

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/AOUMB_mar2023.
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: -
E-mail:
marketingef
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária