Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Prezentácia výstupov prvého variantu dizertačnej práce doktorandky Ing. Lenky Dzúrikovej na tému Hodnotenie efektívnosti činnosti manažérskych organizácií v cieľových miestach cestovného ruchu
 
Dátum: 23. 3. 2023
Čas začiatku: 12.30
Čas ukončenia: 14.30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF, zasadačka č. 2
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť skúmané tématické oblasti hodnotenia efektívnosti činnosti manažérskych organizácií v cieľových miestach cestovného ruchu. Zapracovať pripomienky, námietky a podnety od oponentov a čítajúcich pred záverečnými obhajobami dizertačnej práce.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľových miest cestovného ruchu, efektívnosť činnosti manažérskych organizácií v cieľových miestach cestovného ruch
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária