Úvod > Fakulta >

Peter Pozníček: Krízové situácie v cestovnej kancelárii a ich riešenie

Cestovné kancelárie patria medzi podniky cestovného ruchu, ktoré sú často vystavené najrôznejším druhom kríz. Senior Contract Manager cestovnej kancelárie SATUR vám priblíži nielen rôznorodé krízové situácie, ktorým môžu cestovné kancelárie čeliť, ale predstaví aj ich možné riešenia. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 13. 3. 2023
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10P217
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom osobitosti krízového manažmentu v cestovných kanceláriách.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária