Úvod > Fakulta >

Minulé, súčasné a budúce výzvy v riadení ľudských zdrojov v krajinách V4 - vedecký workshop

Workshop, ktorého cieľom je vytvárať a upevňovať pracovné vzťahy medzi účastníkmi projektu International Visegrad Fund #22230227. Výsledkom budú návrhy výskumného nástroja, ktorý sa má použiť pri získavaní relevantných údajov, ujasnenie formálnych procesov v súvislosti s riešením projektu, návrh konkrétnych výstupov projektu, rozdelenie úloh a zodpovednosti riešiteľov projektov, odborná diskusia o problematike HRM v krajinách V4.
 
Dátum: 16. 3. 2023 - 17. 3. 2023
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný gestor: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: https://hrminv4.webnode.sk/sk/predstavenie/
 
Kontaktná osoba
Meno: Lukáš Smerek Smerek
Titul: doc. Mgr. Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: +421904216293
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika