Úvod > Fakulta >

Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Volanská PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja

Prednáška úspešnej absolventky o problematike využitia marketingového manažmentu v kontexte cieľových miest cestovného ruchu na príklade BBSK.
 
Dátum: 20. 3. 2023
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10 P115
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária