Úvod > Fakulta >

Možnosti zlepšenia prístupnosti cestovného ruchu pre ľudí so zrakovým postihnutím

Prednáška z praxe v podaní zástupkýň Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Ivany Frčovej a Vladimíry Ezr za účelom odovzdania odborných informácií a spotredkovania zážitkových aktivít študentom s cieľom lepšie porozumieť bariéram zdravotne znevýhodnených osôb pri ich účasti na cestovnom ruchu.
 
Dátum: 21. 3. 2023
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P115
Odborný gestor: doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je odovzdanie odborných informácií a spotredkovanie zážitkových aktivít študentom s cieľom lepšie porozumieť bairéram zdravotne znevýhodnených osôb pri ich účasti na cestovnom ruchu.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovanie, zdravotne znevýhodnení, debarierizácia, prispôsobenie ponuky cestovného ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
radka.marcekova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária