Úvod > Fakulta >

Regionálne podujatie na UMB v Banskej Bystrici- Najvyšší kontrolný úrad SR ako partner otvorených inštitúcií

Pri príležitosti tohtoročných osláv 30. výročia vzniku Najvyššieho kontrolného úradu priblížiť poslanie a fungovanie činnosti tohto orgánu, diskutovať s vedením NKÚ a zástupcami UMB za účasti pedagógov a študentov o aktuálnych trendoch posilňovania zodpovednosti, transparentnosti subjektov verejného sektora v rámci systému riadenia verejnej kontroly na Slovensku.

Podujatie sa organizuje pod záštitou Rektorátu UMB v spolupráci s Katedrou financií a účtovníctva EF UMB.

V rámci podujatia Rektor UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a Predseda NKÚ SR PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy slávnostne podpíšu memorandum o vzájomnej spolupráci.
 
Dátum: 30. 3. 2023
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Rektorát, Zasadačka prízemie
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Pisár
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
peter.pisar
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária