Úvod > Fakulta >

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná EF UMB v spolupráci s VŠE Praha a Ekonomickou univerzitou Wroclav. Cieľom konferencie AMSE je priblížiť jej účastníkom najposlednejšie matematické a štatistické metódy, ktoré môžu byť použité na riešenie teoretických a praktických problémov a výziev v ekonómii.
 
Dátum: 30. 8. 2023
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Rajecké Teplice, Slovenská Republika
Odborný gestor: prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie AMSE je priblížiť jej účastníkom najposlednejšie matematické a štatistické metódy, ktoré môžu byť použité na riešenie teoretických a praktických problémv a výziev v ekonómii.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Makroekonómia, Verejná ekonómia a Metodologické aspekty ekonómie. 2. Finančné trhy, Risk Manažment a Poisťovníctvo. 3. Mikroekonomické aspekty. 4. Sociálna ekonómia, Ekonomická udržateľnosť a Demografická ekonómia. 5. Multidimenzionálna štatistika v ekonómii
Ďalšie informácie
Web: http://www.amse-conference.eu/
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KKMIS, KF
E-mail:
peter.laco
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária