Úvod > Fakulta >

Zdravé a udržateľné verejné financie – ako na to?

Verejný dlh Slovenskej republiky dosiahol v roku 2021 úroveň 62,2 % HDP, čo je historicky najvyššia úroveň, nad všetkými hranicami našej dlhovej brzdy aj nad európskymi limitmi. V najbližších rokoch síce bude pomer dlhu okolo 58 % HDP, ale to je kvôli vysokému rastu nominálneho HDP, najmä "vďaka" inflácii. Pokiaľ by Slovensko neprijalo konsolidačné opatrenia, o 50 rokov by náš dlh dosiahol 350 % HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že na stabilizáciu dlhu je potrebná konsolidácia o viac ako 5 % HDP. Zároveň konštatuje, že zo strany vlády chýba dôveryhodná konsolidačná stratégia. Pozývame Vás na prednášku a diskusiu s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom, s ktorým sa budeme rozprávať o tom, prečo je dôležité „uzdraviť“ verejné financie a či a ako je to vôbec možné.
 
Dátum: 17. 4. 2023
Čas začiatku: 16:30
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail: barbora.mazurova@umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária