Úvod > Fakulta >

Pravidlá správania sa pri obchodovaní s čínskymi partnermi

Pozývame Vás na prednášku assoc.prof. Jianweia Wanga (Čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB), ktorá sa bude venovať pravidlám správania sa pri obchodovaní s čínskymi partnermi.
27.3.2023 - 12:15 - 13:25 - č. P8, prízemie HB
28.3.2023 - 9:05 - 10:25 - P1, prízemie NB
 
Dátum: 27. 3. 2023 - 28. 3. 2023
Čas začiatku: 12.15
Čas ukončenia: 13.25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: č. P8, prízemie HB/P1, prízemie NB
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov so špecifikami obchodovania s Čínou.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Nafoussi
Titul: Ing.Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
gabriela.nafoussi
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária