Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia - Manažment online reputácie v cestovnom ruchu a hotelierstve

Medzinárodná konferencia na tému online reputácie v cestovnom ruchu a hotelierstve v spolupráci s Univerzitou vo Florencii ako organizátorom, Vysokou školou Ekonomickou v Prahe a Juhovýchodnou univerzitou vo Fínsku - Záverečná konferencia k projektu Online Rputation Management in Tourism and Hospitality - Erasmus Project code: 2020-1-CZ01-KA203-078479
 
Dátum: 12. 4. 2023
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Univerzita vo Florencii - Taliansko - https://www.ormtourism.unifi.it/
Odborný gestor: Dr. Claudio Becagli, Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. a iní
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://www.ormtourism.unifi.it/
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária