Úvod > Fakulta >

Prednáška a workshop (Ernst & Young): Aplikácie MS Excelu a Power BI v praxi

Cieľom prednášky a workshopu vedeného lektormi spoločnosti EY Slovakia (Peter Molnár, Fatima Bačová) je ukázať študentom konkrétne možnosti využitia analytických softvérových nástrojov v podnikovej praxi. Podujatie je súčasťou výučby PVP Informačné systémy (pre EMMSP) a Informačné systémy vo financiách (pre FBI).
 
Dátum: 5. 4. 2023
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CA P1 (09:05-10:25), CA U0 a CA U1 (10:40-12:00)
Odborný gestor: RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr. PhD.
Organizácia:
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária