Úvod > Fakulta >

Slovensko ako značka, podujatie za účasti prof. Simona Anholta

Kto sme? Kam smerujeme? Čo treba zmeniť? Aj tieto otázky adresujeme vo verejnej diskusii na akademickej pôde za účasti zainteresovaných subjektov z mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a akademickej obce UMB.
 
Dátum: 24. 4. 2023
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, historická budova Ekonomickej fakulty
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Priniesť na pôdu Ekonomickej fakulty UMB akademickú diskusiu o budovaní silnej značky a prediskutovať ju so zainteresovanými subjektami na miestnej a regionálnej úrovni. Podstatnou súčasťou podujatia bude vtiahnutie študentov do diskusie a hľadanie spoločných riešení ako predchádzať dramatickému úniku mozgov a odchodu talentov do zahraničia.Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, značka Slovenska, budovanie značky v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie
Web: https://www.youtube.com/watch?v=3frvpN_wx_s&ab_channel=BrandSlovensko30
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: KCR EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Slovensko ako značka.jpeg (6. 4. 2023 7:14:32)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária