Úvod > Fakulta >

Ľudia v službách cestovného ruchu: Ako byť konkurencieschopný na pracovnom trhu?

Milí študenti, pozývame Vás na prednášku úspešnej absloventky Katedry cestovného ruchu Ing. Márie Horváth, M.A., Talent Acquisition Manager v akciovej spoločnosti Bell Food Group, Basel, Switzerland, na tému Ľudia v službách cestovného ruchu: Ako byť konkurencieschopný na pracovnom trhu? Prednáška sa uskutoční dňa 18.04. v posluchárni T10P115 o 10,40 hod., prezentujúca sa pripája online.
 
Dátum: 18. 4. 2023 - 18. 3. 2023
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P115, prezentujúca sa pripája online
Odborný gestor: doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
radka.marcekova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária