Úvod > Fakulta >

Power BI v ekonomickej praxi

Prednáška Jána Valáška z PwC Slovensko obsahuje úvod do BI sveta, predstavenie využitia PowerBI a MS Power prostredia a tretia časť bude praktická ukážka.
 
Dátum: 19. 4. 2023
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: PC miestnosť 112 alebo on-line
Odborný gestor: Ing. Peter Laco, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://meet.google.com/aaj-qqhq-kbm?authuser=0&hs=122
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul: Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
peter.laco
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária