Úvod > Fakulta >

Produkt cestovnej kancelárie

Milí študenti,
pozývame Vás na prednášku Petra Pozníčka, senior contract managera cestovnej kancelárie Satur Travel na tému Produkt cestovnej kancelárie. Prednáška sa uskutoční dňa 24.04. v posluchárni T10P217 o 10,40 hod. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 24. 4. 2023
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10P2017
Odborný gestor: prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária