Úvod > Fakulta >

assoc.prof.Mark Loo - Concordia University of Edmonton, Canada

Pán prof. Mark Loo predstaví svoju univerzitu, ako aj svoje oblasti výskumu , všetky kolegyne a kolegovia sú vítaní. Venuje sa marketingu, islamskému bankovníctvu, malým a stredným podnikom, ASEAN-u a i.
 
Dátum: 16. 5. 2023
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P8, hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Nafoussi
Titul: Mgr., Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
gabriela.nafoussi
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária