Úvod > Fakulta >

Prezentácia Assoc. Prof. Dr. Onur AKBULUT, MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY FETHIYE FACULTY OF BUSSINES ADMINISTRATION

Pán prof. Onur AKBULUT predstaví svoju univerzitu, ako aj svoje oblasti výskumu, všetky kolegyne a kolegovia sú vítaní.
 
Dátum: 25. 5. 2023
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 2, Hlavná budova EF
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária