Úvod > Fakulta >

Cestovný ruch na Kube a možnosti spolupráce

Program sú prezentácie a diskusia k nasledujúcim témam: Rozvoj cestovného ruchu na Kube, Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, Kuba- salsa, mojito, slnko, more, Cuba Travel
 
Dátum: 9. 6. 2023
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Divadelná 3, Zvolen
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

podujatie 9. 6. 2023.pdf (2. 6. 2023 9:04:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária