Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"

Dátum: 9. 3. 2009
Čas začiatku: 9:25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 217, EF UMB
Odborný gestor: Ing. Katarína Holúbeková, PhD. , KCRaSS
Hlavný cieľ: prednáška sa uskutočnila vrámci výučby predmetu Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu v súvislosti s témou Identita podniku cestovného ruchu/cieľového miesta
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika