Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."

Dátum: 2. 4. 2009 - 3. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: "Inovácie - faktor kokurencieschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí"
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika