Úvod > Fakulta >

"Cestovný ruch - teória a prax v podmienkach globalizácie"

Dátum: 14. 5. 2009 - 15. 5. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Vyhne (hotel Sitno)
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Hlavný cieľ: Konferencia KCR a SS k 45. výročiu jej založenia
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika