Úvod > Fakulta >

"Aktuálne otázky verejných financií"

Dátum: 21. 5. 2009
Čas začiatku: 9:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Ekonomická fakulta
Odborný gestor: KFÚ a KVE EF UMB
Hlavný cieľ: Medzinárodný vedecký seminár
Súčasťou semnára bude aj špecializovaná sekcia "Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore"
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika