Úvod > Fakulta >

prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"

Dátum: 4. 6. 2009
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Poslucháreň č. 6 na 3. poschodí v NB
Odborný gestor: pod záštitou dekanky EF UMB prof. Ing. M. Uramovej, PdD. a prorektora pre vedu a výskum UMB doc. RNDr. R. Nedelu, DrSc.
Hlavný cieľ: prof. Ing. R. Hindls, CSc., dr. h.c. - prof. Ing. S. Hroncová, CSc., VŠE Praha
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika