Úvod > Fakulta >

Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna

Dátum: 15. 3. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Katedre matematiky Fakulty prírodných vied UMB, miestnosť č. 234
Odborný gestor: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Hlavný cieľ: Matematické modelovanie úrokových mier
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácieBanskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna... Seminár bol profesorom Belom Riečanom. •v utorky nepárneho kalendárneho týždňa počas semestra, v čase 13:00 - 14:00 •katedra matematiky, prednášková sála 234 profesora Štefana Známa •organizátor: doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Web: http://mathematics.fpv.umb.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=147:krasna&catid=42:aktivity&Itemid=102
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Haviar
Titul: doc. RNDr. CSc.
Organizácia: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra matematiky
E-mail: mhaviar@fpv.umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: