Úvod > Fakulta >

Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo

Dátum: 26. 5. 2011 - 27. 5. 2011
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Hlavný cieľ: Už deviaty ročník konferencií na pôde Ekonomickej fakulty zameraných na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie sa tentoraz tematicky venuje dobrovoľníctvu z rôznych pohľadov. Hlavným cieľom konferencie je vedecké a aplikačné prepojenie zámerov sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania so zámermi dobrovoľníctva.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:Ing. Katarína Jakab, PhD. Inštitút ekonomických vied Cesta na amfiteáter 1 974 01 Banská Bystrica e-mail: katarina.jakab@umb.sk
Tematické okruhy: * Trh, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie v európskom kontexte * Dobrovoľníctvo a verejné služby * Ekonomicko-finančné aspekty dobrovoľníckej práce * Modely riadenia dobrovoľnej práce * Aktuálne otázky verejných financií
Ďalšie informácieV rámci konferencie bude prezentácia výrobkov sociálnych podnikov, chránených dielní a zariadení sociálnych služieb spojená s ich predajom. Záujemcovia, ktorú chcú prezentovať svoje výrobku, prosíme nahlásiť sa v prihláške konferencie.
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1667
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína  Jakab
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMb
E-mail:
katarina.jakab
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: