Úvod > Fakulta >

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB - udedelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa UMB

Dátum: 9. 6. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Slávnostná aula Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Hlavný cieľ: Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedecké rady Ekonomickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Ing. Stanislave Hronovej, CSc. a prof. Ing. Jurajovi Tölgyessymu, DrSc.
Ďalšie informácie9. jún 2011 o 13.00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk:82/intra/index.asp?uid=1802
 
Kontaktná osoba
Meno: Iveta Voskárová
Titul: Mgr.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
sekrr
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: