Úvod > Fakulta >

Vedecká kaviareň so Stanislavou Hronovou

Dátum: 9. 6. 2011
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Barbakan Caffe & Restaurant, Nám. Š. Moysesa 26/52, Banská Bystrica
Odborný gestor: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Hronova, CSc.
Hlavný cieľ: Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hlavná téma podujatia: Hodnotenie vedy v Českej republike.
Ďalšie informáciePo skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián  Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
vedecka.kaviaren
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: