Úvod > Fakulta >

Scientia Iuventa 2011

Dátum: 24. 6. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Centrum rozvoja doktorandov EF UMB
Hlavný cieľ: Konferencia zameraná na výmenu poznatkov a informácií v rámci vedeckovýskumnej činnosti doktorandov.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ekonómia
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1662
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Mišániová
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
marta.misaniova
Telefón: 048/4462177
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

scientia-iuventa-2011_pozvanka.pdf (22. 9. 2011 16:04:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: